ohňostroj zabavna pyrotechnika

Zábavná pyrotechnika:

Zábavná pyrotechnika sú pyrotechnické výrobky, naplnené rôznymi chemickými zlúčeninami a zmesami, pričom po ich zapálení vybuchujú resp. vytvárajú zvukové alebo svetelné efekty.

Zvukové efekty vytvárajú petardy alebo tzv. delobuchy, svetelné prskavky, svetlice kompaktné ohňostroje a pod.

Zábavno-pyrotechnické výrobky obsahujú okysličujúce látky (dusičnany , chlorečnany) a horľaviny (uhlie, síra alebo práškové kovy – horčík, hliník, železo, ale tiež napr. cukor, plasty alebo živice).

Delenie

Výrobky sa delia do niekoľkých kategórii:

  1. Kategória F1 – predajné osobám starším od 15 rokov (motýle, prskavky, bzučiaky, fontánky, praskajúce cibulky)
  2. Kategória F2 – predajné osobám starším ako 18 rokov (delobuchy, rakety, kompakty, fontány, rímske sviece)
  3. Kategória F3 – predajné osobám starším ako 21 rokov (delobuchy, rakety, kompakty)
  4. Kategória F4 – profesionálna pyrotechnika predajná len odborne spôsobilým osobám.