Ohňostroje a zábavná pyrotechnika

ohňostroje a PYROTECHNIKA ŠTYRI ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE

Zábavná pyrotechnika a ohňostroje má už vo svojom názve to podstatné – zábavu. Stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými treba manipulovať rozvážne, triezvo a zodpovedne. Iba v tom prípade sa z ohňostroja alebo obyčajnej prskavky stane bezpečný druh zábavy, ktorého dôsledkom nebude žiadne zranenie alebo škoda na majetku. Prečítajte si, aké pomôcky sa dajú využívať a čo vlastne znamená pojem „bezpečná vzdialenosť“.

 

1. KATEGÓRIA

Do 1. kategórie patria rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky a prskavky, z ktorých sa niektoré môžu používať aj v interiéroch. Patria sem aj výrobky, ktoré zaraďujeme medzi detskú pyrotechniku. Sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov, avšak vždy by sa mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby.

Ohňostroje a pyrotechnika 2. KATEGÓRIA 

Do 2. kategórie zaraďujeme tie produkty, ktoré je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov. Nájdete tu napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov – jednoducho všetky výrobky s tzv. hvízdavou náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl.

ohňostroje a pyrotechnika 3. KATEGÓRIA 

3. kategóriu predstavujú také druhy zábavnej pyrotechniky, ktoré predávame osobám starším ako 21 rokov. Zaraďujeme sem rakety, delobuchy alebo profi ohňostroje.  Predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách.

ohňostroje a pyrotechnika  4. KATEGÓRIA 

Do 4. kategórie už patria bežne nepredajné typy, ktoré môžu obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a ktoré sa preukážu príslušným preukazom.

 

Bezpečná vzdialenosť

Na každom výrobku od nás nájdete informácie o kategórii a o vytvorení tzv. bezpečnej zóny, teda vzdialenosti medzi odpaliskom a divákmi. Pri bežných výrobkoch zaradených do 2. kategórie sa odporúča zachovať diaľka aspoň 10 až 30 metrov a pri kompaktoch s väčším rozptylom 50 metrov a viac. Ak ide o profesionálny ohňostroj organizovaný napríklad obcou pri veľkých oslavách akým je aj Nový rok, najmenšia odporúčaná vzdialenosť od ohniska by mala byť minimálne 200 – 300 metrov, niekedy aj viac.

 

Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a aj podľa vekového obmedzenia pri predaji.

 

 

Ak už viete, ako bezpečne manipulovať s pyrotechnikou, pozrite si našu pyrotechniku na predaj.

 

Odporúčané ohňostroje

Zľava!
Original price was: €42.00.Current price is: €37.00. S DPH
Zľava!
Original price was: €145.00.Current price is: €127.00. S DPH
Zľava!
Original price was: €165.00.Current price is: €150.00. S DPH

Zaujímavé články

Ako si vybrať ohňostroj?

Rozdelenie pyrotechniky