Odporúčané ohňostroje

Zľava!
Original price was: €42.00.Current price is: €37.00. S DPH
Zľava!
Original price was: €145.00.Current price is: €127.00. S DPH
Zľava!
Original price was: €165.00.Current price is: €150.00. S DPH

Pyrotechnika – štyri základné kategórie

Zábavná pyrotechnika má už vo svojom názve to podstatné – zábavu. Stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými treba manipulovať rozvážne, triezvo a zodpovedne. Iba v tom prípade sa z ohňostroja alebo obyčajnej prskavky stane bezpečný druh zábavy, ktorého dôsledkom nebude žiadne zranenie alebo škoda na majetku. Prečítajte si, aké pomôcky sa dajú využívať a čo vlastne znamená pojem „bezpečná vzdialenosť“.

1. kategória

Do 1. kategórie patria rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky a prskavky, z ktorých sa niektoré môžu používať aj v interiéroch. Patria sem aj výrobky, ktoré zaraďujeme medzi detskú pyrotechniku. Sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov, avšak vždy by sa mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby.

2. kategória

Do 2. kategórie zaraďujeme tie produkty, ktoré je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov. Nájdete tu napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov – jednoducho všetky výrobky s tzv. hvízdavou náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl.

3. kategória

3. kategóriu predstavujú také druhy zábavnej pyrotechniky, ktoré predávame osobám starším ako 21 rokov. Zaraďujeme sem rakety, delobuchy alebo kompakty.  Predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách.

4. kategória

Do 4. kategórie už patria bežne nepredajné typy, ktoré môžu obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a ktoré sa preukážu príslušným preukazom.

Bezpečná vzdialenosť

Na každom výrobku od nás nájdete informácie o kategórii a o vytvorení tzv. bezpečnej zóny, teda vzdialenosti medzi odpaliskom a divákmi. Pri bežných výrobkoch zaradených do 2. kategórie sa odporúča zachovať diaľka aspoň 10 až 30 metrov a pri kompaktoch s väčším rozptylom 50 metrov a viac. Ak ide o profesionálny ohňostroj organizovaný napríklad obcou pri veľkých oslavách akým je aj Nový rok, najmenšia odporúčaná vzdialenosť od ohniska by mala byť minimálne 200 – 300 metrov, niekedy aj viac.

 

Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a aj podľa vekového obmedzenia pri predaji.

 

Ak už viete, ako bezpečne manipulovať s pyrotechnikou, pozrite si našu pyrotechniku na predaj.